2009-12-07

Өнөөдрийн эшлэл

三流のリーダーは「金」を残す
二流のリーダーは「事業」を残す
一流のリーダーは「人」を残す
細谷英二(りそなホールディングス会長)

Жирийн удирдагч "мөнгө" үлдээнэ
Сайн удирдагч "бизнес" үлдээнэ
Шилдэг удирдагч "хүн" үлдээнэ
Хосоя Эйжи (Рисона Холдингс корпорацийн ерөнхийлөгч)